Subscribe to our newsletter:

Teoriprøve 7

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Med Teoriprøve 7 kan du styrke dine muligheder for at bestå den rigtige teoriprøve til kørekort i Danmark. Teoriprøve 7 er den syvende i en serie af prøver, som svarer til dem politiet bruger ved de rigtige teoriprøver til almindeligt kørekort (kategori B). Prøverne 1 til 7 er generelle teoriprøver, mens nr. 8 kun omhandler standsning og parkering.

I teoriprøven præsenteres du for 25 billeder af forskellige trafiksituationer. Til hvert billede er der et spørgsmål med 2-4 svarmuligheder. Ud for hver svarmulighed skal du vælge ”ja” eller ”nej”.

Efter hvert billede får du at vide om du har svaret rigtigt eller forkert på svarmulighederne til det pågældende billede. Rigtige svar vises med grøn baggrund og forkerte svar vises med rød baggrund. Hvis du trykker på den røde baggrund vil du få en kort forklaring på hvorfor svaret er forkert.

Når de 25 billeder er kørt igennem får du at vide om prøven er bestået.