Subscribe to our newsletter:

ileumiTrade בנק לאומי מסחר בשוק ההון

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

אפליקציה מתקדמת למסחר בשוק ההון.
האפליקציה מציעה כלים בלעדיים המקנים יתרון במסחר בשוק ההון:
קונסולת שליטה אישית - מאפשרת לבחור, לסדר ולארגן את תצוגת המידע על-פי העדפות הלקוח, ומכילה מידע על מדדי ת"א, מדדי ארה"ב ואירופה, וכן גישה נוחה לשווקי המניות, אגרות החוב, תעודות הסל, ומצב התיקים האישיים.
יישום "שווקים" - מציג מידע מגוון בניירות ערך בישראל, באירופה ובארה"ב – לרבות חיתוכים למדדים, נתוני אגרות חוב ותעודות סל, רשימת מניות ארה"ב ואירופה לפי מדדים עיקריים ועוד.
מידע עשיר ומפורט על ניירות ערך ישראלים הכולל נתונים עיקריים, ספר פקודות, גרף יומי,נתוני מסחר, מחזורים, תשואות, חדשות ועוד.
מידע על מניות ותעודות סל (ETF) הנסחרים בארה"ב לרבות נתוני מסחר, גרפים, רשימת מניות לפי מדדי ארה"ב ולפי ענף, שערי ארביטרז' ועוד.
תהליך מסחר נוח מסחר בניירות ערך ישראלים כולל קרנות נאמנות , מסחר במניות ובתעודות סל הנסחרות בארה"ב בזמן אמת , מסחר במניות הנסחרות בששת הבורסות המובילות באירופה
השוואת ניירות ערך – ישראליים וזרים בגרף משותף
צפייה במידע אישי ללקוחות לאומי המנויים על לאומי באינטרנט מתאפשרת צפייה בתיק ההשקעות האישי במגוון תצוגות, לפי בחירת הלקוח.
כלים מקצועיים גראפיים וידידותיים בממשק ויזואלי מרהיב, הכולל כלים לחיפוש, מפות חום, אפשרויות חיתוך, רשימת ניירות אישית למעקב ועוד.