Subscribe to our newsletter:

BabyTeller - Kể truyện cho bé

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

NEW: Offline supported. Auto update the stories list.

BabyTeller brings stories to children at bed time.
1. Online playing the audio stories with amazing picture
2. Over 800 stories in kinds:
- Fairy tales
- Legendary stories
- Poems
- Fables
3. Support free hand playing (auto next page)
4. Display randomize the list of stories.

Chương trình kể truyện cho các bé thiếu nhi trên iPhone - iPad.
1. Chương trình kể truyện online cho các bé thiếu nhi
2. Với trên 800 đầu truyện bao gồm các thể loại như:
- Cổ tích
- Truyền thuyết
- Thơ
- Truyện ngụ ngôn
3. Hỗ trợ chế độ đọc rảnh tay (Tự động lật trang)
4. Hiển thị ngẫu nhiên danh sách truyện