Subscribe to our newsletter:

ThirteenVN

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Entertainment
  • Card
  • Casino
I want this app
Download from AppStore

Tien Len/Thirteen can be considered the national card game of Vietnam and is one of the most popular traditional game in Vietnam; Thirteen game is all quite simple and attractive. Each player has 13 cards in hand from the 52 cards. Have to improvise before the situation, change tactics constantly to achieve the desired results that are interesting attraction of this game. Regardless of the nature of the placement of cards that are only interested in the order of the cards is also a characteristic of the Thirteen.
Online via Game store
---------------------------------------
Tiến lên Miền Nam là game bài khá đơn giản và hấp dẫn. Mỗi người chơi sẽ có 13 cây bài trên tay từ bộ 52 cây bài. Phải ứng biến trước từng tình huống, thay đổi chiến thuật liên tục để đạt được kết quả mong muốn đó là những lôi cuốn thú vị của game bài này. Không cần quan tâm đến chất của cây bài khi xếp bộ mà chỉ quan tâm đến thứ tự của cây bài đó cũng là một nét đặc trưng của tiến lên Miền Nam.
Có tích hợp một số tính năng online của Game store