Subscribe to our newsletter:

LärKvitter Jordbruksverket

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Education
I want this app
Download from AppStore

LärKvitter

Lär dig mer om våra mest typiska fåglar i odlingslandskapet med hjälp av LärKvitter.

Bilder hjälper dig att känna igen de olika fåglarna.

Du kan också lyssna på hur de olika fåglarna låter.

Du får även tips om vad du kan göra för att skapa gynnsamma förhållanden för respektive fågel på dina marker.

Applikationen är utformad och utvecklad av Jordbruksverket i samarbete med MonteRosa AB.