Subscribe to our newsletter:

Dendro

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Dendro opastaa sinua Suomen luonnonvaraisten, puuvartisten kasvien lajinmäärityksessä. Määrityksessä käytetään kasvitieteilijöiden käyttämiä yleismäärityskaavoja.

Yleismäärityskaavat ovat vaihtoehtoparilistoja. Vaihtoehtoparissa on toisensa poissulkevat vaihtoehdot, joista parempi vaihtoehto valitsemalla siirrytään valitun vaihtoehdon osoittamaan seuraavaan vaihtoehtopariin. Vaihtoehtoja valitaan, kunnes laji on täsmentynyt.

Vaihtoehdoissa kuvataan kasvin ominaisuutta, rakennetta tai tuntomerkkiä. Määrityiskaavoissa kuvaukset ovat tekstiä. Teksteissä käytetään yleisesti hyväksyttyä ja yksikäsitteisesti tulkittavaa termistöä. Teksti sopii hyvin kasvien monimuotoisten rakenteiden ja tuntomerkkien kuvaamiseen: kuvilla on usein hankalaa kertoa kasvin rakenteesta riitävän yleisellä tasolla. Kuva saattaa rajoittaa määritystä. Tekstimuotoisilla yleismäärityskaavoilla on helpompi erottaa samannäköisi lajeja toisistaan. Kaavojen ongelmana on ollut käytön hankaluus: kaavoja selataan kirjojen sivuilta ja vaihtoehtoparista toiseen siirrytään rivinumeroita lukemalla. Hankalaa.

Dendro on sovellus joka helpottaa yleismäärityskaavojen hankalaa käyttöä. Denrossa vaihtoehdot on kosketusnäytöllä rinnakkaisina näkyminä. Vaihtoehdosta toiseen siirrytään sormella pyyhkäisemällä: oikealle, vasemmalle. Dendron näkymän alapalkissa on teksti "Valitse", jota koskettamalla valitaan näkyvä vaihtoehto ja seuraava vaihtoehtopari ilmestyy näkymään. Valinnoissa voidaan palata taaksepäin kosketamalla alapalkin tekstiä "Peru". Alkuun määrityskaavassa ja uuteen hakuun pääsee tekstiä "Uusi haku" koskettamalla.

Jotkin kasvitieteilijöiden käyttämistä termeistä saattavat olla maallikolle tuntemattomia. Jos kuvaustekstissä on jokin kasvitieteellinen termi, saadaan tätä termiä selventäviä kuvia näkyviin koskettamalla vaihtoehtonäkymää. Uudesta kosketuksesta tulee aina uusi selventävä kuva, kunnes kuvien loputtua palataan takaisin kuvaustekstiin.

Vaihtoehja läpikäymällä päädytään lopuksi lajiin jolle haetaan internetistä tietoa Google-haulla. Haun tulokset tulevat kuvina, mutta myös muut haun tulokset saadaan haluttu välilehti valitsemalla. Haut suoritetaan lajin latinankieliselle nimelle. Viimeisessä vaiheessa tarvitaan internet-yhteyttä, muuten tuloksena on vain otsikkopalkissa näkyvä latinankielinen lajinimi.

Tällä hetkellä sovelluksessa on 171 puuvartista Suomessa kasvavaa lajia, joista osa on viljelykarkulaisia.

Yleismäärityskaavat on saatu Retkeilykasviosta, 4. painos, Yliopistopaino Helsinki 1998, jonka julkaisija on Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseo.

Dendro helps you to specify finnish tree species. Only in finnish.