Subscribe to our newsletter:

Kulturspår

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Entertainment
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Kulturspår är en app som ger fördjupad information om de personer som presenteras i Uppsala kommuns informationsprogram Kulturella spår i Uppsala.

I informationsprogrammet ingår skyltar som finns uppsatta på olika platser i Uppsala där kulturpersonligheter med anknytning till platsen och staden presenteras. Med appen Kulturspår kan du skanna de QR-koder (en sorts streckkoder) som finns på dessa skyltar. Appen ger tillgång till fördjupad information om personen som presenteras på skylten, intervjuer, videoklipp med mera.

Informationsprogrammet Kulturella spår i Uppsala syftar till att lyfta fram och väcka intresse för kultur, historia och estetiska uttryckssätt i stadsrummet genom att uppmärksamma olika kulturpersonligheter, företeelser och händelser som är och har varit av betydelse för Uppsala.