Subscribe to our newsletter:

Smart Banking Slovakia

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Download, install and enjoy our iPhone app - it is free to download. The full gesture navigation and smart payment box are easy-to-use and offer a simple way to make payments. Best of all, the app offers services for everyone, regardless of whether they are a UniCredit client or not.

All app users will have access to the following features:
• Interactive tutorial
• ATM and Branch finder
• Current currency rates
• Currency converter
• Banking contacts

For UniCredit Clients:
The unique, gesture-based navigation takes advantage of the iPhone’s functionality by performing all interactions with the app through simple gestures rather than menu access. Swipe right to view assets and incoming transactions and left to view liabilities and outgoing transactions. Need to make a payment? Tap and pull down from anywhere in the app. Still need a menu? A pull up menu provides 1-click access to all of the functions you need.

Smart Payment Box
Finally, a smart payment box that is easy to use! Select to whom the payment is to be made and from which account the payment will be withdrawn. The FastPay icon completes payments at lightning speed with no hassles. The app is fully synchronized with your Internet banking templates to avoid confusion. The interactive search tool finds payments and recipients quickly and easily. Moreover, pay your invoices faster by scanning the barcode on the invoice with your camera and use quick money transfer between friends by generating a QR code with the payment details.

Communication
Bank notifications will be delivered directly to your personal in-app mailbox. Press “notifications” to keep up-to-date with critical information.

Online Banking key
• Online Banking key will generate single-use passwords for login and signing Internet banking transactions
• Built in QR code scanner included to sign Internet banking transactions


---------------------------------------------

Stiahnite si, nainštalujte a začnite využívať aplikáciu pre váš iPhone - je to zadarmo. Plné ovládanie gestami sa ľahko používa a umožňuje jednoduchý spôsob vykonávania platieb. Čo je však najlepšie, aplikácia ponúka služby nielen pre klientov UniCredit, ale pre všetkých.

Všetci užívatelia aplikácie získajú prístup k nasledujúcim funkciám:
• Interaktívna príručka
• Vyhľadávač bankomatov a pobočiek
• Aktuálne výmenné kurzy
• Konverzná kalkulačka
• Bankové kontakty
Klienti UniCredit navyše získajú:
Vďaka funkciám iPhonu je možné všetky operácie v aplikácii ovládať pomocou jednoduchých gest, nie prístupom cez menu. Keď potiahnete doľava, uvidíte aktíva a prichádzajúce transakcie a keď doprava, uvidíte pasíva a odchádzajúce transakcie. Potrebujete niečo zaplatiť? Poklepte na displej a potiahnite smerom nadol kdekoľvek v aplikácii. Ešte stále potrebujete menu? Rozbaľovacie dolné menu vám poskytne prístup ku všetkým potrebným funkciám už pri jedinom kliknutí.

Smart platby
Vyberte, komu chcete platbu adresovať a z ktorého účtu sa bude čerpať. Ikona Top Platby dokončí platby rýchlosťou blesku bez akýchkoľvek problémov. Aplikácia je zosynchronizovaná s vašimi šablónami v Online Banking. Interaktívny vyhľadávací nástroj rýchlo a ľahko nájde platby a príjemcov. Plaťte účty ešte rýchlejšie skenovaním čiarového kódu vaším fotoaparátom a navyše si vygenerujte vlastný QR kód pre rýchly prevod peňazí medzi priateľmi.

Komunikácia
Bankové notifikácie dostanete priamo do svojej osobnej schránky v rámci aplikácie. Ak chcete vidieť aktuálne dôležité informácie, stlačte "zvonček".

Online Banking kľúč
• Online Banking kľúč vygeneruje jednorazové heslá na prihlásenie a podpísanie transakcií v Online Bankingu
• Zabudovaný skener QR kódov na podpis transakcií Online Bankingu

UniCredit Bank Slovakia a.s. powered by Asseco Web SiteSmart Banking Slovakia Support