Subscribe to our newsletter:

Luật Tổng Hợp

$4.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Luật Tổng Hợp

Tiếp nối sự thành công của ứng dụng Luật Dân Sự và Luật Hình Sự đã được rất nhiều người quan tâm và tải về sử dụng, chúng tôi gửi đến các bạn ứng dụng Luật Tổng Hợp tham chiếu đến 7 bộ luật, bao gồm:

* Luật đất đai
* Luật đầu tư
* Luật doanh nghiệp
* Luật sở hữu trí tuệ
* Luật thương mại
* Luật tố tụng hành chính
* Luật hình sự

Giao diện, chức năng tìm kiếm, tra cứu của ứng dụng rất đơn giản, dễ sử dụng. Mong rằng ứng dụng này sẽ thực sự hữu ích với các bạn.