Subscribe to our newsletter:

Tribuna de Girona

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

Tribuna de Girona  és un fòrum de debat polític, econòmic, social i cultural impulsat per ‘la Caixa’, ‘Ràdio Girona – Cadena SER’ i Diari de Girona. Un punt de trobada de gent de tots els àmbits professionals que, de forma distesa i fora del seu entorn laboral, té interès per saber que passa al seu voltant. Des del 1999 Tribuna de Girona s’ha convertit en un fòrum de referència per on passen personalitats de primeríssim nivell dels àmbits més diversos per compartir els seus coneixement.

Un dels objectius de Tribuna de Girona és tenir una connexió directe amb la societat de les Comarques de Girona i per aquest motiu té diferents línies d’actuació. Un exemple d’aquesta voluntat és el projecte Tribuna Jove amb alumnes de Batxillerat de la demarcació de Girona que hem iniciat aquest curs escolar 2012-2012, o conjuntament amb l’Associació Espanyola de Directius (AED), la primera edició de la jornada Empresa i Coneixement.

Amb l’APP que està apunt de descarregar-se podrà portar Tribuna de Girona en el seu Ipad o Iphone i tenir un contacte directe amb la nostra entitat. Aquesta aplicació permet que tingui accés a tots els vídeos de les conferències de Tribuna de Girona, Tribuna Jove i Empresa i Coneixement. També podrà fer un seguiment de les notícies, conèixer automàticament les noves conferències o jornades que organitzem i apuntar-s’hi. Una entitat que vol posicionar-se sòlidament en el s.XXI ha de tenir una presència important en el món digital i aquesta aplicació (desenvolupada per Sixtemia) n’és una mostra.

-----------------------

Tribuna de Girona es un fórum de debate político, económica, social y cultural impulsado per ‘la Caixa’, ‘Ràdio Girona – Cadena SER’ y Diari de Girona. Un punto de encuentro dónde gente de todos los ámbitos profesionales, de forma distendida y fuera de su lugar de trabajo, tiene interés para conocer que ocurre al su alrededor. Des de 1999 Tribuna de Girona se ha convertido en un fórum de referencia por el que han pasado personalidades de primerísimo nivel de los ámbitos más diversos para compartir sus conocimientos.

Uno de los objetivos de Tribuna de Girona es tener una conexión directa con la sociedad de la provincia de Girona, y por este motivo, tiene diferentes líneas de actuación. Un ejemplo de esta voluntad es el proyecto Tribuna Jove con alumnos de Bachillerato de Girona que hemos iniciado este curso escolar 2011-2012, o conjuntamente con la Asociación Española de Directivos (AED), la primera edición de la jornada Empresa y Conocimiento.

Con la APP que está apunto de descargarse podrá llevar Tribuna de Girona en su ipad o iphone y tener un contacte directo con nuestra entidad. Esta aplicación permite que tenga acceso a todos los vídeos de las conferencias de Tribuna de Girona, Tribuna Jove y Empresa y Conocimiento. También podrá hacer un seguimiento de las noticias, conocer automáticamente las nuevas conferencias o jornadas que organizamos y apuntarse. Una entidad que quiere posicionarse sólidamente en el s.XXI tiene que tener una presencia destacada en el mundo digital y esta aplicación (desarrollada por Sixtemia) es una muestra de ello.