Subscribe to our newsletter:

NLB mToken

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Finance
I want this app
Download from AppStore

– NLB TB-Токен е софтверска апликација која се инсталира и користи преку мобилен телефон а служи за идентификација на корисникот и потврда на трансакцијата извршена преку интернет.