Subscribe to our newsletter:

Crona Resenär

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Travel
I want this app
Download from AppStore

Crona Resenär iPhone

Ladda ner nya Crona Resenär iPhone och du har en elektronisk körjournal som du kostnadsfritt kan använda. Med den inbyggda GPS:en i din iPhone kan du mäta tjänsteresans körsträcka. Du bara klickar på [Start] och [Stopp]. Med internetkontakt visas också din position på den inbyggda kartan. Med valfri periodicitet kan du sedan ta fram en körjournal som innehåller all den information som Skatteverket kräver. Med GPS-mätningen får du också start- och slutadress med automatik, du väljer bil, besökt företag, etc.
på ett snabbt och enkelt sätt. Körjournalen kan skrivas ut med Airprint, skickas som mail eller sparas i pdf-format på Dropbox.

Vill du sedan utveckla din användning av Crona Resenär iPhone kan du köpa aktuellt resereglemente för 169 kr/år och sköta hela ditt arbete med att ta fram reseräkningen på din iPhone. Det har aldrig varit enklare!

Övriga funktioner:

Med Crona Resenär iPhone kan du på din iPhone eller iPad registrera din reseräkning direkt när den faktiskt sker. Du klickar på telefonen vid avresa, gränspassering och hemkomst. När du kommer hem har du en färdig reseräkning för utskrift eller att skicka med epost till er löneförrättare för utbetalning. Enklare har det aldrig varit.

Traktamente

Med Crona Resenär iPhone klarar både inrikes- och utrikes traktamente. Du klickar på knappen när du kommer till ett land eller när du går på färjan/flyget. Har någon annan betalt din mat eller om du själv betalt för övernattningen anges detta på ett enkelt och snabbt sätt. Resultatet du får är en korrekt beräkning av traktamentet med hänsyn till måltidsreduktioner och kostförmån.

Utlägg

Med Crona Resenär iPhone kan du registrera alla dina utlägg. Utländsk valuta hanteras och omräknas till rätt kurs. Genom ett upplägg med varugrupper slipper du som resenär att kontera utlägget, det sker automatiskt. En funktion finns också för att fotografera kvittot eller verifikatet som sedan läggs som en bilaga till reseräkningen.

Milersättning

Crona Resenär iPhone kan hantera och hålla isär mätarställningen för flera olika bilar, både privat- och tjänstebilar. Genom att ange start och stopp får du en enkel registrering.

Regelsystem

Beräkningarna följer skatteverkets schablonregler avseende traktamentesberäkningen. Avseende milersättningen kan du ange en egen ersättningsnivå. Appen beräknar vad som är skattepliktigt respektive skattefritt. Själva appen är kostnadsfri, medan vi tar en summa för varje års regelsystem.

Obs: Fortsatt användning av GPS som körs i bakgrunden kan dramatiskt minska batteritiden.