Subscribe to our newsletter:

PT-Coaching

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Health & Fitness
I want this app
Download from AppStore

Please scroll down for english.

[polski]
TOP#1 w kategorii bezpłatnych aplikacji Health&Fitness (polski AppStore)!
TOP#7 w klasyfikacji ogólnej aplikacji bezpłatnych (polski AppStore)!

Aplikacja PT-Coaching to zestaw kalkulatorów przydatnych każdemu entuzjaście fitness!
BMI - umożliwia obliczenie współczynnika BMI - sprawdź czy Twoja waga mieści się w normie
CPM - wylicza dzienne zapotrzebowanie kaloryczne - chcesz schudnąć? Zmniejsz wyliczoną wartość. Chcesz przytyć? Dodaj kilka procent
tętno - określ swoje strefy dla ćwiczeń cardio, w zależności od tego czy chcesz spalać tłuszcz, czy poprawić kondycję

Dodatkowo doświadczeni trenerzy podzielą się z Tobą radami przydatnymi na początku fitnessowej drogi.

[english]
TOP#1 in Free Health&Fitness (polish AppStore)!
TOP#7 in General Free Applications (polish AppStore)!

PT-Coaching application is a set of useful fitness calculators for all fitness enthusiast!
BMI - allows you to calculate your body-mass index - check whether your weight is in 'normal' range
CPM - calculate daily calories needs - you want to lose weight? Decrease the calculated value. Do you want to gain muscles? Add a few percent
heart rate - calculate your cardio and fat burning zones, depending on whether you want to burn fat or work at condition

Additionally experienced trainers share with you very useful tips and tricks. Read them and start your new fitness life!