Subscribe to our newsletter:

Bli kvitt sjalusi

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Bli kvitt sjalusi er en enkel, direkte og effektiv måte å redusere sjalusi på – og få mer kontroll på dine følelser.

Det er en lydbok som inneholder coaching, øvelser, oppgaver og mye mer.
Lydboken et lett å lytte til og med oppgaver som starter fra begynnelsen så alle kan være med.

Få kontroll på din sjalusi, nå og i fremtiden


Sjalusiprogrammet tilbyr deg:

- Kunnskap om og forståelse av sjalusi
- Motivasjon og støtte til å bryte mønsteret
- 10 effektive teknikker til å overkomme sjalusi
- Bli kjent med de 12 typiske sjalusimønstrene så du kan stoppe dem
- Coaching, kognitive øvelser, oppgaver og kunnskap
- Du vil få kontrollen tilbake!


INNHOLDSFORTEGNELSE

Hva er sjalusi?

- Hvorfor blir jeg sjalu?
- Hvor oppstår min sjalusi?
- Hvordan påvirker sjalusien meg – og hvorfor?

Kjenn din fiende: Typiske sjalusimønstre

- Konstant overvåking
- Forhør av partner
- Konstant kontroll
- Legger ut feller
- Setter opp regler og restriksjoner
- Gjengjeld
- Avstraffelse
- Mistillit og mistro
- Tror partneren tenker negativt
- Fordreining av handlinger og oppførsel
- Tenker negativt om seg selv
- Tror andre er rivaler

Demp sjalusien nå og i fremtiden

- Ta ansvaret for at du blir sjalu
- Bestem deg for å endre på det!
- Når blir du sjalu?
- Utfordre dine overbevisninger.
- Finn nye overbevisninger.
- Prøv din nye overbevisning.
- Aksepter deg selv som du er.
- Få en sunn holdning til forhold.
- Endre på dine regler.
- Finn alternative handlinger og bryt mønsteret.


... Din fremtid uten sjalusi!