Subscribe to our newsletter:

Kontaktowy Imiennik

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Social Networking
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Kontaktowy Imiennik
* lista polskich imion wraz z datami imienin
* krótkie opisy imion oraz opcjonalnie link do strony, gdzie można poczytać więcej (dostępne także po angielsku, jeśli język urządzenia jest po angielsku)
* możliwość przeszukania kontaktów w urządzeniu pod względem ewentualnych imienin (kontakty z ustaloną datą urodzin automatycznie jako imieniny mają wybrane pierwsze imieniny po dacie urodzin)
* dodawanie przypomnień w dniu imienin (coroczne przypomnienie, o godzinie 10-tej), z możliwością wybrania daty, gdy data imienin nie jest pewna (tzn. nie znamy daty urodzin)
* działa offline, opcjonalna aktualizacja online (aktualne opisy imion, ich zależności itp.) - aktualizacja może zająć parę minut na starszych urządzeniach
* uniwersalna aplikacja - jedna wersja dla iPhone'a i dla iPad'a
Jeśli podoba Ci się ta aplikacja, to wypróbuj także inne, które stworzyliśmy.

-- ENGLISH --
Contact Namedaysbook
* List of Polish names with name day dates
* Brief descriptions of names and an optional link to a page where you can read more (also available in English, if device language is English)
* Ability to browse contacts for possible name days (contacts with date of birth will auto propose their name day on first name day after date of birth)
* Option to add reminders on contact's name day (annual reminder on the 10-hour), with the possibility to select the date if the name-date is uncertain (ie, we do not know the date of birth)
* Works offline, optional update online (actual names description, similar names, etc.) - the update may take a few minutes on older devices
* Universal application - one version for the iPhone and for iPad
If you like it downoad and use other our applications.