Subscribe to our newsletter:

Luangta Comic

Free
iPad
Genres:
  • Book
I want this app
Download from AppStore

ชีวประวัติหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พ่อ แม่ ครู อาจารย์ แห่งวัดป่าบ้านตาด ผู้สงเคราะห์ประเทศชาติและประชาชน ด้วยความบริสุทธิ์อย่างหาที่สุดไม่ได้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชีวประวัติของหลวงตาในรูปแบบการ์ตูนนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้อ่านและคนที่คุณรัก เพื่อจะได้ระลึกถึงธรรมของหลวงตาที่จะช่วยนำพาให้พวกเราเป็นดอกบัวที่ได้พ้นจากโคลนตมซึ่งเรียกว่ากิเลส