Subscribe to our newsletter:

Krížovky

Free
iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Puzzle
  • Word
I want this app
Download from AppStore

SK:
Pri príležitosti 100. narodenín krížoviek ponúkame všetky naše krížovky v dobe od 20.12.2013 do 6.1.2014 zdarma.

Aplikácia obsahuje slovenské krížovky, ak máte záujem o české krížovky, stiahnite si našu druhú aplikacii Křižovky.

Zabávajte sa lúštením krížoviek v iPade! Precvičte svoju myseľ, podľa legendy podopĺňajte správne slová do jednotlivých riadkov a stĺpcov, až kým nenájdete tajničku. A potom sa pustite do novej krížovky! To všetko kedykoľvek a kdekoľvek, kde máte so sebou iPad.

EN:
To celebrate 100th birthday of crosswords we offer all crosswords for free from 20th December 2013 to 6th January 2014.

Application contains slovak content. If you wish to play czech crosswords try our game "Křížovky"

Have fun with crossword puzzles in your iPad! Exercise your mind, according to legend, fill the correct words in each row and column until you find the correct answer. And then start with the new one! All this whenever and wherever you carry your iPad.