Subscribe to our newsletter:

TV360

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Weather
I want this app
Download from AppStore

ทีวี360องศา เป็นรายการข่าว ของ "ครอบครัวข่าว3" ที่รายงานความเปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในแต่ละวัน ด้วยเพราะบนโลกของเรามีพิบัติภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายหลายจุดอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่เราคนไทยไม่ค่อยทราบ จึงคิดว่าผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ทำให้เกิดเป็นภัยพิบัติรุนแรง (Extreme Event) ทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เราจะรู้แต่เรื่องที่เกิดกับประเทศไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
การรู้เท่าทันเรื่องความเปลี่ยนแปลงของโลก ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะทำให้ผู้ชมสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับความเป็นไปของโลก ได้รอดปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดจิตสำนึกที่จะช่วยกันดูแลรักษาโลกและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นถึงรุ่นลูกหลานด้วย
นอกจากนี้ ทีวี360องศา ยังมีการรายงานข้อมูลอากาศเพื่อการใช้ชีวิตของคนไทยในแต่ละวัน และการวางแผนการดำเนินชีวิต เป็นสัปดาห์ เดือน หรือ ฤดูกาล อีกด้วย
ทีวี360องศา ดำเนินรายการโดย แซ๊ก ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ออกอากาศ ช่วงเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ,เรื่องเด่นเย็นนี้ และข่าววันใหม่ ด้วยความยาว3นาทีต่อช่วง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ที่ http://tv360.krobkruakao.com และ http://www.markinmedia.co.th