Subscribe to our newsletter:

Eventfastigheter Teknisk förvaltning

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Här kan du hantera, avrapportera samt skapa nya arbetsordrar på objekt i fastighetsdatabasen.

För att använda tjänsten behöver du ett konto i Eventfastigheters miljö.