Subscribe to our newsletter:

FPT Cloud Camera

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng tích hợp với hệ thống CloudCamera.vn của công ty FPT.

Sử dụng camera để giám sát an ninh tại nhà, cửa hàng, siêu thị, tiệm vàng, nhà máy, xí nghiệp... ở bất cứ nơi đâu.