Subscribe to our newsletter:

GOMA

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

De GOMA-app is een initiatief van Centramed. De applicatie is gemaakt om zorgverleners te ondersteunen bij de naleving van de Gedragscode ‘Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA).

De applicatie wordt u gratis aangeboden en biedt u praktische informatie en tips over communicatie en verslaglegging rondom een incident (of onbedoelde gebeurtenis).
Het is mogelijk om de belangrijke contactgegevens binnen uw instelling in deze applicatie op te nemen. Indien u dit wenst dan kunt u contact opnemen met Centramed, communicatie@centramed.nl.

Heeft u tips of ideeën om deze applicatie nog beter te maken, laat dit ons dan weten, via communicatie@centramed.nl.

De GOMA wordt gefaciliteerd door De Letselschade Raad en is opgesteld door vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV), Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Centramed, MediRisk, Verbond van Verzekeraars (PIV, Rechtsbijstandsverzekeraars), Vrije Universiteit en Erasmus Universiteit. Als adviseurs zijn het Ministerie van Justitie, de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) en de Vereniging Letselschade Advocaten (LSA) betrokken. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) onderschrijven de GOMA en bevelen de naleving van de Gedrascode aan hun leden aan.