Subscribe to our newsletter:

Prostat Kanseri - Hifu Tedavisi

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Health & Fitness
I want this app
Download from AppStore

Prostat Kanserinde Modern Robotik Tedavi Yöntemi: HIFU

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound=Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason Dalgaları) Yayılmamış Prostat Kanserinin, Kapalı-Bıçaksız Yolla Robotik Tedavisi:

Yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason dalgalarını (HIFU) bilgisayar kılavuzluğunda Lokalize prostat kanserinde tedavi amaçlı kullanan tıbbi bir cihazdır (Ablatherm®). Ultrason enerjisi rektum içinden konulan bir prob vasıtasıyla prostata iletilmektedir.

Ultrason dalgaları önce rekt*l duvarı geçmekte ve daha sonra prostat üzerinde odaklanmaktadır (focused). Bu odaklanma işlemi hedef bölgede yüksek ısı oluşumuna sebep olur ve böylelikle hedef bölgedeki dokuyu tahrip etmektedir. Tedavi ortalama 1-3 saat sürmektedir ve duruma göre genel anestezi veya spinal anestezi altında uygulanabilmektedir.

HIFU TERCİH SEBEPLERİ:

Tek uygulamayla tam ve etkili sonuç elde edilmesi,
Gerektiği takdirde tekrarlanabilme olanağı,
Çok kısa süre hastane yatışı,
Çok düşük oranda komplikasyon ihtimali HIFU tercihi için başlıca nedenlerdir.
Diğer tedavi seçeneklerinden sonra da başarısız veya yetersiz kalınan durumlarda da gerektiğinde HIFU tedavisinden sonra uygulanabilir olması veya HIFU tedavisinden sonra istendiğinde diğer tedavilerin uygulanabilirliliği yöntemin bir diğer artısıdır.

Avrupa’da 402 lokalize prostat kanserli hasta üzerinde yapılan çok merkezli çalışma sonuçları:

Bu çalışmaya göre Ablatherm® HIFU tedavisi görmüş 10 hastadan 8′den fazlasında negatif kontrol biyopsisi elde edilmiştir (87.2%), ve aynı hastalarda PSA düzeyi (81.4%) oranında normale dönmüştür. Sonuçlar ortalama 13 aylık takip sonuçlarıdır. Lyon (Fransa) da yapılmış olan 5 yıldan fazla süreli takip sonuçlarını içeren benzer bir çalışma da bu sonuçları doğrulamaktadır.

Yayılmamış Prostat Kanserinde ilk tercih olarak High Intensity Focused Ultrason-(HIFU)-Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason tedavisinin seçilmesinin getirdiği bazı avantajlar:

· Kanser dokusunun komşu organlarda minimal lezyon oluşturularak tahrip edilmesi ve ortadan kaldırılması.
· Radyasyon ve yan etkilerine maruz kalmama.
· Gerektiğinde Spinal anestezi altında uygulanabilmesi.
· Bir defada sonuç veren bir tedavi yöntemi olması.
· Hastanede yatma süresinin kısa olması.
· Gerektiğinde tekrarlanabilen bir tedavi şekli olması.
· Tedavinin tamamlanamaması durumunda diğer tedavi yöntemlerine geçişe olanak tanıması.
· HIFU yönteminin lokal nükslerin tedavisine olanak tanıması,