Subscribe to our newsletter:

Widgit Go SE

$54.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Svensk version.
I Widgit Go SE kan man skapa upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och stimulans.
I Widgit Go SE har man också möjlighet att skriva enkla dokument med symboler och text från symboltavlor. 10 exempel på upplägg ingår.
HELA symbolbasen Widgitsymboler med 13000 symboler på svenska ingår. Kan kompletteras med Ritade Tecken, Bliss och Pictogram.
Upplägg kan både skapas och användas utan tillgång till Internet.
För att kunna köra Widgit Go behöver du ha minst 150 Mb ledigt lagringsutrymme. Om du väljer att köpa till Acapelas talsyntesröst tillkommer ca 35 Mb/röst.