Subscribe to our newsletter:

IM Publicaties

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Reference
I want this app
Download from AppStore

Incident Management (IM) is het op een veilige manier afhandelen van verkeersincidenten. De IM App is ontwikkeld als ‘tool’ voor alle IM-hulpverleners: politie, brandweer, ambulance, landelijke en provinciale wegbeheerders, bergers, pechhulpverleners en Koninklijke Marechaussee.

Met de IM App kunnen de IM-hulpverleners bij verkeersincidenten de beste veiligheidsmaatregelen treffen, zowel voor hun eigen veiligheid als voor die van de betrokkenen en het overige verkeer. Basis voor de IM App is de Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten. Deze in 2004 ontwikkelde richtlijn is door jarenlange toepassing in de praktijk de standaard geworden voor het beveiligen van verkeersincidenten. Deze beveiliging is gericht op het voorkomen van vervolgongevallen.

Door de IM App
* hebben alle IM-hulpverleners altijd de nieuwste versie van de richtlijn en dezelfde informatie over de veiligheidsmaatregelen
* kan elke IM-hulpverlener eenvoudig en snel zoeken in de richtlijn en verduidelijkende animaties bekijken
* wordt de richtlijn beter verspreid onder de IM-hulpverleners van alle organisaties en wordt elke update automatisch naar alle gebruikers gestuurd
De IM App wordt aangeboden aan alle hulpverleners door Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de veiligheid en doorstroming op het Nederlandse hoofdwegennet.

De Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten geldt ook internationaal als hét handboek voor de beveiliging van verkeersincidenten.