Subscribe to our newsletter:

Kuran'da Münafık Karakteri

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Bir Müslümanın en önemli özelliklerinden biri, kendisine Kuran'ı ve sünneti rehber edinmesidir. Kuran'ı ve sünneti rehber alan insan, hem kendini, hem dünyayı, hem de içinde yaşadığı toplumu Kuran ayetlerine ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerine göre değerlendirir. Çünkü bilir ki, Kuran'ı Kerim’i, kendisini ve tüm evreni yaratmış olan Rabbimiz Allah indirmiştir. Herşeyi yaratan Yüce Allah, herşeyin doğrusunu da bilmektedir.

Nitekim Mülk Suresi'nin "O, yarattığını bilmez mi? O, Latif'tir; Habir'dir" şeklindeki 14. ayeti de aynı gerçeği bildirmektedir. Ayette bildirilen Allah'ın "Habir" sıfatı, "herşeyin içyüzünden, gizli tarafından haberdar olan" anlamına gelir.

Allah, herşeyin içyüzünü bilmektedir ve bu sonsuz bilgisinden bir kısmını da, indirdiği kitabında müminlere rehberlik etmesi için açıklamıştır. Bir Kuran ayetinde bu konu şöyle haber verilir:

Öyle ki size, kendinizden, size ayetlerimizi okuyacak, sizi arındıracak, size Kitap ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir elçi gönderdik. (Bakara Suresi, 151)

Kitapta, Kuran ayetleri ışığında münafık karakteri tanıtılmakta ve müminlerin ibret alarak sakınmaları gereken tavırlar ele alınmaktadır.