Subscribe to our newsletter:

LIZ-Rozpoznawanie chwastów

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Bezpłatna aplikacja LIZ-Rozpoznawanie chwastów umożliwia szybkie i jednoznaczne rozpoznanie 137 chwastów dwuliściennych i 35 jednoliściennych spotykanych w burakach cukrowych. Przy pomocy wielu piktogramów można rozpoznać specyficzne cechy organy roślin. Poszczególne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne są dokładnie opisane (kiełkowanie, liścienie, łodyga, itd.) i przedstawione na wielu zdjęciach w różnych stadiach rozwojowych. Rozpoznanie chwastów dwuliściennych i jednoliściennych następuje bez połączenia z internetem, niestety do przeglądania zdjęć konieczne jest połącznie online. W/w App powstała przy współpracy LIZ, BISZ, IRS, IRBAB/KBIVB, ITB, Nordic Sugar, British Sugar, AIMCRA, BETA i SFZ/CBS.