Subscribe to our newsletter:

IBD denník

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

IBD denník je mobilná aplikácia v slovenskom jazyku pre pacientov s chronickým črevným zápalovým ochorením. Táto aplikácia pomáha IBD pacientom zaznamenať si príznaky ochorenia, lieky, ktoré užívajú a potraviny, ktoré zjedli. Aplikácia vytvára zo zaznamenaných údajov grafy a mesačné správy, ktoré môžu byť poslané lekárovi alebo vytlačené. Alarm funkcie aplikácie upozorňujú pacientov, aby nezabudli užiť liek, dali si predpísať lieky alebo išli na kontrolu k lekárovi. Táto nová aplikácia v slovenčine pomôže pacientom lepšie porozumieť a manažovať svoje ochorenie a dosiahnuť lepšiu kvalitu života.