Subscribe to our newsletter:

Infis GPS Mobile

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

System lokalizacyjno-logistyczny GPS Infis w wersji mobilnej dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS.

Aplikacja przeznaczona jest dla Klientów Infis Sp. z o.o., których obiekty wyposażone są w terminale telematyczne działające w systemie Infis.

Uwaga! Do poprawnego lokalizowania użytkownika na mapie wymagane jest aktywowanie w urządzeniu opcji zezwalającej na "użycie informacji o Twoim położeniu".

Oferowane funkcjonalności i dostarczane dane:
• lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym ze wskazaniem czasu, który upłynął od ostatniego odczytu danych,
• wskazywanie stanu obiektu (jazda, zatrzymanie, postój, alarm, przemieszczenie),
• wskazywanie poziom sygnałów GPS i GSM, ich zakłócania oraz systemowych ostrzeżeń i alarmów,
• wskazywanie danych z urządzeń: prędkość jazdy, prędkość obrotowa silnika, stan stacyjki pojazdu, stan silnika pojazdu, napięcie w instalacji elektrycznej, stan pracy tachografu, poziom paliwa, temperatura w komorze chłodniczej itp.
• wskazywanie ostatniej trasy przejazdu w czasie rzeczywistym (również w trakcie jazdy),
• lokalizacja użytkownika względem monitorowanego pojazdu,
a) lokalizacja na podstawie sygnału z wież sieci komórkowych co 300m i co 30 sek.
b) lokalizacja na podstawie sygnału GPS co 10m i co 5 sek.
c) lokalizacja na podstawie sieci wi-fi, stała.
• obsługa grupy obiektów ‘obserwowane’ – możliwość dodawania do grupy wybranych obiektów z innych grup,
• obsługa raportów: raport tras, raport tachograf-pojazd, raport zużycia paliwa (dane prezentowane na cyfrowej mapie i wykresach) – raporty z okresu ostatnich 48 godzin,
• obsługa historii raportów,
• wyszukiwanie obiektów z grup po nazwie.

Więcej informacji o systemie Infis i aplikacji mobilnej znajduje się na www.infis.pl
__________

Localization and logistics system (AVL) for mobile devices with iOS.

The app is designed for Infis Sp. z o.o. clients, whose vehicles are equipped with Infis telematics terminals.

Note! For poperly iOS device localization (in relation to a monitored vehicle) it is required to enable 'user current location'.

Provided functionalities and data:
• real-time vehicle localization with info about last data transfer,
• movement status indication (drive, stop, parking, alarm, displacement),
• GPS/GSM signal, jamming, warnings and alarms indication,
• data from GPS device: speed, RPM, ignition status, engine status, voltage, tachograph status, fuel level, temperature in isothermal containers etc.
• last route indication (also during car movement),
• Infis GPS Mobile user localization in relation to a monitored vehicles.
a) based on mobile networks - every 300m and every 30 seconds.
b) based on GPS signal - every 10m and every 5 seconds.
c) based on wireless networks - permanent.
• additional vehicle group named ‘current monitoring’ (user can add to this group any objects from other groups),
• last 48 hours reports handling: routes report, tachograph-vehicle report, fuel consumption report (data on digital map and graphs),
• reports history handling,
• vehicle search (by name).

More information about Infis system and mobile application is available on www.infis.pl