Subscribe to our newsletter:

Đàm Thoại Tiếng Anh Giao Tiếp

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng gồm những bài học tình huống tiếng Anh phổ biến nhất, những từ, cụm từ giao tiếp cơ bản nhất và đặc biệt các bạn có thể học tiếng Anh qua các video.

► Các chức năng nổi bật của ứng dụng:
• Hơn 100 bài học đàm thoại tiếng Anh và giới thiệu những từ, cụm từ giao tiếp tiếng Anh thông dụng nhất
• Hơn 900 câu đàm thoại Anh - Việt được phân theo 60 chủ đề tình huống hay gặp nhất, giúp nâng cao khả năng đàm thoại tiếng Anh
• Hơn 100 video học tiếng Anh cơ bản
• 80 video học tiếng Anh "English For You" giúp bạn có thể học tiếng Anh với những giáo viên bản ngữ