Subscribe to our newsletter:

Học tiếng Hàn Quốc

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng học tiếng Hàn dành cho trình độ nhập môn lẫn nâng cao, các video bài giảng trực tuyến của các giáo viên dạy rất dễ hiểu, giúp bạn tiếp thu bài học nhanh chóng.
Danh mục các bài học trực tuyến bao gồm:
• Vui học hội thoại Tiếng Hàn.
• Tiếng Hàn nhập môn.
• Tiếng Hàn sơ cấp I.
• Tiếng Hàn sơ cấp II.
• Tiếng Hàn trung cấp.
CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT!