Subscribe to our newsletter:

Graanziekten

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Catalogs
I want this app
Download from AppStore

Deze BASF Graanziekten App is een hulpmiddel om schimmelaantastingen, gebreksziekten en fysiologische verschijnselen in een graangewas te herkennen. Omdat in de graanteelt alles draait om opbrengst en kwaliteit is het zeer belangrijk aantastingen in een een vroeg stadium te herkennen en te bestrijden. Zo wordt voorkomen dat ze een bedreiging vormen voor het rendement van de teelt. Naast uitgebreid fotomateriaal worden in deze app van elke ziekteverwekker de levenscyclus, besmettingsbronnen en infectievoorwaarden beschreven. Ook worden diverse handvatten aangereikt om aantasting in graangewassen te voorkomen of te bestrijden.