Subscribe to our newsletter:

ติวเข้าสาธิตเกษตรป.1 (ข้อสอบเก่าปี 55-56)

$9.99
iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

"เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง"

แบบฝึกหัดแนวทางข้อสอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2555-2556 ให้น้องๆฝึกทำแบบฝึกหัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และเพิ่มความมั่นใจในการลงสนามสอบคัดเลือกจริง

ครบถ้วนด้วยเนื้อหาแนวข้อสอบ, สาระน่ารู้ เกร็ดในการรับสมัคร และการทำข้อสอบแบบจับเวลา รวมทั้งฝึกฟังโจทย์เพื่อทำข้อสอบ

ท่านผู้ปกครองจะได้ช่วยสอนน้องๆได้ทุกวันค่ะ