Subscribe to our newsletter:

Cisco Connect SEE 2014, Split

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
I want this app
Download from AppStore

Cisco Connect SEE 2014 je aplikacija koja omogućava pregled agende, servisnih informacija, informacija o predavačima i praćenje plenarnih predavanja"u živo" te naknadno gledanje snimki predavanja za sve sudonicima Cisco Connect SEE 2014.