Subscribe to our newsletter:

Tiếng Nhật

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng học tiếng Nhật với các tình huống giao tiếp cơ bản hằng ngày. Kèm theo là phần âm thanh đối với các câu thoại căn bản. Hy vọng sẽ giúp ích cho việc học tiếng Nhật của các bạn. Mọi đóng góp xin liên hệ theo địa chỉ: tronglinh311@gmail.com.