Subscribe to our newsletter:

易しい漢字 - Thử tài Kanji của bạn

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Educational
  • Word
I want this app
Download from AppStore

Bạn có tự tin vào khả năng đọc Kanji của mình ? Hãy thử sức với ứng dụng này. Nó là một bài test nhỏ về phần đọc Kanji của bạn, mỗi câu hỏi sẽ có 3 đáp án cho bạn lựa chọn trong thời gian 5s. Mỗi câu hỏi trả lời đúng bạn sẽ có thêm một điểm. Ứng dụng chia ra các cấp độ khác nhau từ N1 - N5 và toàn bộ. Ở mỗi phần bạn có thể thi đua để xem ai là người có điểm số cao nhất. Sẽ có bảng xếp hạng cho mỗi phần. Hãy thử sức các bạn nhé :) Học mà chơi - Chơi mà học.