Subscribe to our newsletter:

Học Chữ Cái

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Card
  • Educational
I want this app
Download from AppStore

Học chữ cái là ứng dụng giúp trẻ làm quen với các chữ cái.
Mỗi chữ cái được minh hoạ bằng âm thanh đọc chữ cái,
có con vật minh hoạ với tên chứa chữ cái được tô màu để học, âm thanh đọc tên con vật đó.
Game hỗ trợ bé học chữ cái.