Subscribe to our newsletter:

İmsak

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Qafqaz Müsәlmanları İdarәsindәn әldә etdiyimiz mәlumatlara әsasәn, hazırladığımız mobil tәtbiqdә 65 şәhәrimizin (rayonumuzun) namaz vaxtları, imsak vә iftar vaxtları haqqında daha rahat mәlumat әldә edә bilәrsiniz. Xatırlatmalar funksiyası ilә iftar vә namaz vaxtlarına görә işlәrinizi planlaşdıra bilәrsiniz.