Subscribe to our newsletter:

Celf gyda Sam

Free
iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Crëwyd yr ap hwn er mwyn caniatáu plentyn i ryngweithio gyda'r cymeriadau sy'n ymddangos yn ein cyfres 'Darllen gyda Sam'. Mae hefyd yn darparu cyfle i dynnu lluniau, i ddysgu gwahanol liwiau a siapiau, a datblygu cydlyniad rhwng llygaid a llaw.

--

This app was created to allow a child to interact with the characters which appear in our story books, 'Darllen gyda Sam'. It also provides an opportunity to draw pictures, learn different colours and shapes, and develop hand-eye co-ordination.