Subscribe to our newsletter:

Món ngon Việt

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Food & Drink
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng với tập hợp hơn 3000 món ăn của khắp 3 miền trên đất nước Việt Nam. Danh sách các món ăn được phân loại rõ ràng giúp việc tìm kiếm trở nên dễ dàng. Nội trợ chưa bao giờ là một công việc dễ dàng nhưng giờ đây sẽ bớt đi một phần nào đó cho chị em nội chợ khi phải suy nghĩ, tìm kiếm những món ăn ngon nhất cho gia đình mình. Ứng dụng dễ dàng giúp mọi người chia sẻ những món ăn ngon nhất tới người thân, bạn bè xung quanh hay lưu lại những món ăn ngon nhất vào danh sách yêu thích của mình.