Subscribe to our newsletter:

Tafwyl

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Travel
I want this app
Download from AppStore

Dyma ap tywys dwyieithog gŵyl Tafwyl. Mae disgrifiad o’r holl nodweddion wedi eu nodi isod.
This is the Tafwyl festival's bilingual guide app. A description of its features are detailed below.


Ofewn yr ap fyddwch yn medru:

Gweld rhestr ddyddiol o digwyddiadau, wedi hidlo drwy categori.
Creu amserlen eich hyn, wrth nodi hoff ddigwyddiadau.
Cael y newyddion diweddaraf o'r ŵyl.
Rhyngweithio gyda map manwyl o'r maes a'r dre.
Dilyn eich lleoliad ar map GPS.
Cael gwybodaeth gyffredinol yng nglun a'r ŵyl.


Within the app you will be able to:

View lists of daily events, filtered by category.
Create your own timetable by selecting favourite events.
Get the latest news from the festival.
Interact with a detailed map of the site and town.
Track your location on a GPS map.
Get general information about the festival.