Subscribe to our newsletter:

RingHome

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Utilities
  • Navigation
I want this app
Download from AppStore

Ứng dụng kết nối Camera của bạn để chụp hình, nhận cảnh báo an ninh tức thời.
Ứng dụng trên điện thoại sẽ kết nối với Camera IP hoặc đầu ghi hình DVR của bạn ở nhà qua 3G hoặc Wifi.

- Nhận cảnh báo an ninh tức thời: khi Camera hoặc đầu ghi hình được hổ trợ tích hợp bởi Ringtek có khả năng phát hiện có di chuyển, mở cửa, khói cháy, SOS lập tức chụp hình gửi cảnh báo sớm về ứng dụng trên điện thoại này cho bạn . Giúp bạn luôn phát hiện sớm vấn đề về an ninh tại ngôi nhà của bạn để ngăn chặn kịp thời.

- Nhanh chóng xem hình ảnh chụp được kèm theo cảnh báo để phân biệt cảnh báo thật hay giả.

- Dễ dàng tắt mở chế độ nhận cảnh báo : bạn sẽ không bị làm phiền khi đang họp mà nhận các cảnh báo liên tục như qua email. Chỉ cần chạm để tắt nó đi.

- Dễ dàng xem camera trên ứng dụng này.

- Dễ dàng xem lại các hình ảnh đoạn video clip lưu trữ theo sự kiện cảnh báo trên Cloud Ringtek.