Subscribe to our newsletter:

Agrippa HMS/ Avvik/Kontinuerlig Forbedring

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Agrippa HMS & Avviksregistrering er et godt hjelpemiddel i kontinuerlig forbedringsarbeide.

Enkelt brukergrensesnitt og lav brukerterskel gjør registrering av avvik enkelt, gjerne ved at brukerne registrerer disse fra sin egen telefon.

Intuitiv bruk av integrerte funksjoner i telefonen gir tidsbesparende avviksrapporter. Disse kan lett implementeres i eksisterende saksbehandlingssystem, som eksempelvis Sharepoint. Automatisk oppsett av E-post til ansvarlige for saksbehandling støttes også.

Avvikstyper og kontrollrunder settes opp i samarbeid med bruker, og tilpasses raskt individuelle ønsker. Eget grensesnitt for administrasjon av løsningen finnes også.

Løsningen genererer data som er meget godt egnet for videre rapporteringsbruk.

Solid løsning, online og offline funksjonalitet.