Subscribe to our newsletter:

Hverdagstrening for personer med Parkinson

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Health & Fitness
  • Medical
I want this app
Download from AppStore

Hverdagstreningsprogrammet:

• er særlig egnet for personer med Parkinsons sykdom, men kan brukes av andre.

• består av fysisk trening med 9 faste øvelser og et program for stemmetrening.

• har som målsetting å bidra til økt selvstendighet, glede og trivsel i hverdagen.

Hverdagstrening for personer med Parkinsons sykdom
er et samarbeidsprosjekt mellom:
• Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud
• Ål kommune
• Høgskolen i Buskerud og Vestfold, fakultet for helsefag

Prosjektet er støttet med tilskudd fra Helsedirektoratet.


Faglige ansvarlige
Fysioterapeuter og autoriserte LSVT trenere:
• Mona Kolbjørnsdatter Sando
• Solveig Hagen Paulsen

Sangpedagog:
• Marta Maria Espeseth

Prosjektledere:
• Marthe Lyngås Eklund Høgskolen i Buskerud og Vestfold
• Birgit Ulshagen, avdelingsleder fysioterapi Ål kommune 
 

Treningsprogrammet med DVD/minnepenn og hefte kan bestilles ved Utviklingssenteret i Buskerud i Ål kommune, servisetorget tlf: 32085000