Subscribe to our newsletter:

BuildDetect.com

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Business
  • Productivity
I want this app
Download from AppStore

Řízení a organizace staveb s evidencí i fotodokumentací. Cloud a online aplikace pro chytré telefony se vzdáleným přístupem k plné organizaci a řízení stavebních projektů. Zaměřeno na revizi, stavební deník, fotodokumentaci, uživatelské třídění a kooperace stavbyvedoucích či koncových pracovníků staveb. Popis: • Práce ve skupinách, řízení staveb, úkolový management. • Sledování postupu stavby, stav úkolů, přehled záznamů a mnoho dalších funkcí. • Elektronický stavební deník se záznamem historie, možnosti pořízení fotodokumentace. • Projektová fotodokumentace včetně komentářů, export a správa pro revizní posudky. • Zprávy, komunikace se členy týmu, vedením, klientem, investorem. • Pokročilá dokumentace k dalším položkám stavby.