Subscribe to our newsletter:

Polish Holy Bible Audio mp3 and Text - Polska Biblia audio

$3.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Polish Holy Bible Audio mp3 and Text - Polska Biblia audio

Ta aplikacja daje możliwość odczytu i słuchać wszystkich ksiąg Starego Testamentu i Nowego Testamentu na iPhone / iPad / iPod Touch.

= > Treść:
- Wszystkie rozdziały w 66 ksiąg Starego Testamentu i Nowego Testamentu

= >Tekst jest w języku polskim

= >Audio jest w języku polskim

= > Nie jest wymagane połączenie internetowe do czytania Biblii

= > Cechy:
- Szukaj w tytułach książek i liczby książek
- Indeks wyszukiwania i pełne treści tekstowych do wszystkich rozdziałów Biblii
- Automatyczne zakładek dla każdego rozdziału
- Zarządzanie ulubionych
- Dostosuj rozmiar i czcionkę tekstu dla całej aplikacji
- Podziel się z Facebook, Twitter, ... rozdziały Biblii które lubisz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This application gives you the ability to read and listen to All the books of the Old Testament and the New Testament on your Iphone / Ipad / Ipod Touch.

= > Content :
- All chapters in 66 books of the Old Testament and New Testament

= > The text is in Polish

= > The audio is in Polish

= > No Internet connection is required to read the Bible

= > Features :
- Search on the book titles and numbers of books
- Search index and full text contents for all the chapters of the Bible
- Automatic bookmark for each chapter
- Manage favorites
- Adjust the size and font of the text for the entire application
- Share with facebook, twitter, ... chapters of the Bible that you enjoy

-------------------------------------------------- ------------------

IMPORTANT NOTES

= > We can not respond to comments left on the App Store. For us to put together a bug , thank you for contacting us from the application.

= > If you like this application and the progress we are making , thank you to leave a rating and comment on the App Store.