Subscribe to our newsletter:

EduMe - Ułamki dziesiętne

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

EduMe "Ułamki dziesiętne" jest kolejną aplikacją z serii programów edukacyjnych EduMe.
Aplikacja ta jest opracowana dla dzieci i we współpracy z dziećmi, które zaczynają naukę liczenia na ułamkach dziesiętnych. EduMe "Ułamki dziesiętne" składa się z 10 części, w których wytłumaczone są działania na ułamkach, 26 interaktywnych ćwiczeń i 3 testów. Następujące tematy znajdują się w powyższej aplikacji:

1. Miejsce ułamka na osi liczbowej.
2. Porównywanie dwóch ułamków dziesiętnych.
3. Proste dodawanie ułamków dziesiętnych .
4. Skomplikowane dodawanie ułamków dziesiętnych.
5. Proste odejmowanie ułamków dziesiętnych.
6. Skomplikowane odejmowanie ułamków dziesiętnych.
7. Przeliczanie ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne.
8. Przeliczanie ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe.
9. Dodawanie ułamków zwykłych z dziesiętnymi.
10. 3 testy podsumowujące powyższe tematy.