Subscribe to our newsletter:

e-Di

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
I want this app
Download from AppStore

Përshkrimi

Aplikacioni e-Di nëpërmjet Telekom ju ndihmon të kujdeseni për pjestarët e familjes tuaj.
Për t’i ardhur në ndihmë të gjithë prindërve me fëmijë të mitur apo familjeve me anëtarë të moshuar Telekom ofron shërbimin e lokalizimit të vendodhjes të familjarëve.
Me e-Di qëndroni gjithnjë pranë dhe të lidhur me familjen nëpërmjet smartphone.
Karakteristikat e e-Di

e-Di është zgjidhja më e mirë për të patur informacion në çdo kohë për vendodhjen e fëmijëve apo prindërve tuaj të moshuar.Duke instaluar e-Di mund të merrni njoftime në smartphone për lëvizjet e tyre nga Zona e Sigurisë e paracaktuar nga ju, ose alarme kur prindërit e moshuar kanë nevojë për ndihmë.
Karakteristikat kryesore:

• Zona e Sigurisë – Shenoni në hartë një “zonë të sigurt” ku mund të lëvizin pjestarët e familjes
• Njoftime – merrni njoftime nga sistemi kur një pjestar i familjes hyn apo del nga Zona e Sigurisë.
• Alarme për familjen – Thjesht me një buton, pjestarët e familjes mund të dërgojnë alarme urgjence tek familjarët së bashku me vendodhjen e tyre.

Sistemi Operativ
e-Di mund të përdoret me smartphone telefona Apple me sistem operimi iOS 7.

Shërbimi
Shërbimi i lokalizimit dhe i alarmeve të emergjencës ofruar nga ky aplikacion mund të përfitohet vetëm nëse je abonent Telekom kundrejt një tarife abonimi mujore. Marrësi i shërbimit, i cili është gjithashtu administrator i grupit, e përfiton atë duke aktivizuar nëpërmjet SMS me tekst ‘eDI” tek 142.

Numrat në listë për t’u lokalizuar nuk është e domosdoshme të kenë një numër Telekom apo një telefon smartphone.

Kujdes! Përdorimi i GPS në sfond, në mënyrë të vazhdueshme, mund të zvogëloje në mënyrë të ndjeshme jetën e baterisë

(Note: Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.)