Subscribe to our newsletter:

Metodehjulet

Free
iPad
Genres:
  • Productivity
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Metodehjulet er et hjælpeværktøj til understøttelse af FSIII standarden og har til formål at supportere muligheden for, at medarbejdere fra forskellige sektorer og fagområder (primært indenfor det offentlige) kan opdatere og (gen)bruge de samme oplysninger om borgeren.
FSIII-standarden dækker både den dokumentation, der udføres af myndigheden (visitationen) og leverandøren (udføreren).
Den første version af FSIII vil dække dokumentation af borgeren ved udredning og levering af ydelser i forbindelse med hjemmepleje og træning under serviceloven samt hjemmesygepleje under sundhedsloven.
Borgeren vurderes på en række funktionsområder ud fra en simpel skala:
0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt)
Grøn
1 = Let problem (en smule, lidt)
Gul/grøn
2 = Moderat problem (middel, noget)
Gul
3 = Svært problem (omfattende, meget)
Rød/gul
4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke)
Rød

De 5 retningsgivende formål er:
• At skabe kontakt til borger
• At udrede borgers funktionsevne
• At udvikle borgers funktionsevne
• At fastholde borgers funktionsevne
• At lindre/understøtte borgers funktionsevne.

Indsatsmålet er den overordnede intention med en social indsats?. Det overordnede mål, udfører skal samarbejde med borgeren om. Defineret som: Hvad vil borger gerne opnå med indsatsen?
Indsatsmålet sikrer ejerskab for borgeren - målet opstilles sammen med borgeren – og tager afsæt i borgerens motivation og potentiale.