Subscribe to our newsletter:

Rozprávačky II

$0.99
iPhone / iPad
Genres:
  • Games
  • Education
  • Educational
  • Family
I want this app
Download from AppStore

Komplet v slovenčine! Aplikácia Rozprávačky Junior je nová komunikačná hra pre rodiny s deťmi vo veku 7-11 rokov. Cieľom hry nie je víťazstvo, ale vzájomná komunikácia a porozumenie medzi rodičmi a deťmi, zábava, skladanie obrázkov, spievanie a rozprávanie vlastných príbehov.

Prečo hrať hru Rozprávačky?
- Rozvíja a posiluje vzájomnú komunikáciu, porozumenie, priateľstvo a zábavu v rodine.
- Prináša zábavné aj náučné otázky, na ktoré ste sa možno ešte nestihli spýtať.
- Podporuje otvorenosť a úprimnosť v rodine. Deti si vyskúšajú reagovať na situácie z reálneho života, s ktorými sa môžu stretnúť.
- Zlepšuje pamäť, pozorovací talent, vyjadrovacie schopnosti, pohotovosť, znalosti o svete okolo nás i vlastnú fantáziu.
- Rozvíja slovnú zásobu a komunikačné schopnosti dieťaťa.

Kompletný obsah aplikácie prešiel pripomienkami mnohých rodín s deťmi a priateľov, ale aj detskej psychologičky, speciálnych pedagógov a logopédov. Hra bola pozitívne prijatá tiež v materských školách.