Subscribe to our newsletter:

Tố nữ kinh toàn tập

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Lifestyle
  • Book
I want this app
Download from AppStore

Từ hai nghìn năm trước đây, học giả Nữ tính đầu tiên của Trung Quốc là “Tố Nữ” sáng lập việc nghiên cứu sinh hoạt tính và biên soạn “Tố Nữ kinh” vấn thế, trong đó có tính mở mang trí thức, suy ngẫm tinh tế. Trải qua các thời đại, trong hoàng thất (các cung điện nhà vua) và học giả không thể không coi là của quý báu.

Gần đây, bác sĩ Kim Trại (Jĩn - Sài) ở nước Mỹ phát biểu về hành vi giới tính của nam nữ, đã có tiếng vang trên toàn cầu, thời đó đều là để xướng giáo dục giới tính, khởi phát trí thức về giới tính nam nữ, cho nên đặc biệt là đem sách này hiến cấp cho nhân sĩ trong xã hội, đã nhanh chóng thu được kết quả, may mà không bị xếp vào thư mục dâm tiết!

Sau khi xem qua thấy được ích lợi của nó, xin giới thiệu cùng bè bạn.